Palvelut


Hakkuu

Yrityksemme kuljettajat ovat alansa ammattilaisia. Nykyaikainen kalusto yhdessä osaavien ja koulutettujen kuljettajien kanssa takaavat hyvän korjuujäljen, oikean puun saannon ja ekologisesti kestävän metsän kehittymisen. Tarkka apteeraus ja mittalaitteet varmistavat tarkan kuutioinnin ja monipuolisen raportoinnin. Korjuukalustomme soveltuu sekä kasvatus- että uudistushakkuisiin.

Lähikuljetus

Lähikuljetuskalustomme soveltuu sekä kasvatus- että uudistushakkuisiin. Pyrimme vähäisiin painaumiin, minimaalisiin kuljetusvaurioihin ja tehokkaaseen puunkuljetukseen. Näin takaamme ympäristöystävällisen korjuujäljen.

Kalusto


Ajokoneet

Harvesterit

Muut

Laadukasta puunkorjuuta


Laatu- ja ympäristötietoisuus ovat tänä päivänä metsäalan yrityksen keskeisiä toiminnan edellytyksiä. Laatuvaatimukset lisääntyvät jatkuvasti kuluttajien laatutietoisuuden ja ympäristövaatimusten lisääntymisen sekä kilpailun kiristymisen seurauksena. Metsäkoneyrittämisen hyvä laatu on osa metsäteollisuuden kokonaislaatuvaatimuksia.

Tavoitteenamme on, että palvelumme täyttävät asiakkaidemme ja sidosryhmiemme vaatimukset ja odotukset. Korkean laadun aikaansaaminen, ylläpito ja jatkuva parantaminen edellyttää koko henkilökunnan sitoutumista toimintaan. Jotta yrityksemme pystyisi täyttämään asetetut vaatimukset, se on laatinut toimintaansa varten laatukäsikirjan.

Ymmärrämme toimintamme keskeisen roolin ympäristön ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä, ja olemme sitoutuneet toimimaan hyvän ympäristönhoidon vaatimusten mukaisesti. Olemme mukana alueellisessa metsien sertifiointijärjestelmässä (FFCS), ja olemme sitoutuneet noudattamaan sertifiointikriteerien vaatimuksia.

Laatujärjestelmämme on auditoitu metsätalouden kehittämiskeskus Tapion toimesta. Ote auditointiraportin yhteenvedosta:

"Puunkorjuu Rekola Oy:llä on selkeä ja toiminnan hyvin kuvaava laatukäsikirja. Yrityksen omistajat ovat sitoutuneet laatujohtamiseen ja yrityksessä toimitaan laatukäsikirjan mukaisesti. Yritys on huolehtinut esimerkillisesti henkilöstönsä koulutuksesta."

Rekrytointi

Oletko kiinnostunut työskentelemään yrityksessämme? Etsimme ammattitaitoisia, ahkeria ja sitoutuneita metsäkoneenkuljettajia. Lähetä meille avoin hakemus tai soittele.

Ota rohkeasti yhteyttä!


Puunkorjuu Rekola Oy
Sulkatie 6
32700 Huittinen

Jori Rekola
puh. 040 526 9206
sähköposti: etunimi.sukunimi@puunkorjuurekola.fi